Tư vấn & Dịch vụ

 • Tư vấn và chuyển giao công nghệ Quản lý Môi trường; thiết bị khoa học kỹ thuật
 • Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, nước cấp.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư các dự án môi trường.
 • Vận hành thuê, bảo trì các hệ thống xử lý nước thải & nước cấp

Báo cáo môi trường

 • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án môi trường.
 • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Lập Bản cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường.
 • Xin cấp phép xả thải.
 • Lập báo cáo hoàn thành công tác bảo vệ môi trường.

Thi công & lắp đặt

 • Tổng thầu EPC các công trình xử lý nước thải.
 • Tổng thầu EPC các công trình xử lý nước cấp sinh hoạt và sản xuất.
 • Công trình xử lý nước cấp lò hơi.
 • Công trình xử lý nước tinh khiết, nước đóng chai.
 • Công trình xử lý nước giếng khoan công nghiệp
 • Lò đốt rác y tế và các loại chất thải nguy hại …

Thiết bị kỹ thuật

 • Tư vấn đầu tư và cung cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm và các loại thiết bị quan trắc môi trường, thiết bị khoa học kỹ thuật.
 • Tư vấn đầu tư, mua bán và lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước tự động;
 • Tư vấn đầu tư, mua bán và lắp đặt trạm quan trắc chất lượng không khí tự động;
 • Sửa chữa, bảo hành, bảo trì và kiểm chuẩn thiết bị quan trắc và phân tích môi trường;
 • Cung cấp & lắp đặt các thiết bị đo, quan trắc.